Regisserend leiderschap en sociale netwerken; begin met de waarom vraag

Stel je weleens jezelf de vraag waarom je participeert in een sociaal netwerk?

Wat ik zowel uit onderzoek als in de praktijk zie is dat mensen deelnemen aan een sociaal netwerk zonder dat ze weten waarom ze dat doen en dat dan vaak ook nog zo zien omdat ze met sociaal media aan de slag zijn. Prima dat social media heeft geleid tot een lagere participatiedrempel in sociale netwerken. Het mooie onderzoek van http://www.edge.org/ waarin ze 151 denkers de volgende vraag hebben gesteld: ‘Hoe verandert internet je manier van denken?’ geeft daarover veel antwoorden. Van deze 151 denkers geven behoorlijk veel visionairs aan dat er in ons denken eigenlijk niet zoveel veranderd is. We doen qua denken eigenlijk in onze menselijke sociale omgevingen nog steeds dezelfde dingen als rond het kampvuur duizenden jaren geleden alleen is de manier waarop we met elkaar contact leggen door internet radicaal veranderd.

We zoeken aandacht, gelijkgestemden en krijgen in toenemende mate behoefte aan focus en het goed maken van keuzes. Hoe sociale netwerken in elkaar zitten, kan je zien op de eerdere posting die ik gedaan met de visie van Nicholas Christakis. Voeg daar dan nu ook de WAAROM vraag aan toe dan weet je (als je antwoord kunt geven) zelf ook wat jouw drijfveren zijn om anderen te inspireren. Omdat ik geloof in uitbesteden wil ik Simon Sinek introduceren als pleitbezorger voor deze waarom boodschap. Volg zijn video ‘how great leaders inspire action’ op TED.COM hieronder en er gaat weer een wereld voor je open, of niet. Probeer dan nu de waarom vraag voor jezelf te beantwoorden….

TED talk Simon Sinek; How great leaders inspire action

Twintig voorspellingen voor regisserend leiderschap 2020

Vele boeken komen er op de markt over sociale netwerken, leiderschap, sociale media en de 2.0 of 3.0 hypes. Wat mij opvalt bij het lezen van deze boeken is dat de visie van de auteurs vaak gebaseerd is op eigen inzichten of praktijkervaringen. Op zich niets mis mee, zolang het inspireert en aanzet tot actie en verandering is dat zeker effectief. Wat vaak ontbreekt is een goede onderbouwing en causale analyses en dan constateer ik dat in de brei van managementboeken men eigenlijk vooral aan het zenden is en te weinig op zoek gaat naar de waarom vraag en wat er dan moet gebeuren.

Gelukkig is er hoop. Afgelopen weekend las ik het boek ‘The Workplace 2020, how innovative companies attract, develop, and keep tomorrow’s employees today’ van Jeanne Meister en Karie Willyerd. Het boek is gebaseerd op een onderzoek bij 2500 professionals, 50 case studies en 100 persoonlijke interviews en gaat over de veranderingen van werk het komende decennium.

Waarom gaat ons werk veranderen? Een korte samenvatting geeft aan dat:

 • De generatieverschillen zorgen voor een verschuiving van de balans in het denken en handelen over werk en de demografie van het werk sterk zal veranderen
 • Onze economie meer en meer op kennis en kunde zal drijven
 • De globalisering zal leiden tot grote verschuiving van economische machten
 • De werkplek zal volledig digitaal worden en mobiele technologie zal leiden tot totaal andere manieren van werken
 • Er zullen andere culturen ontstaan van connectiviteit en participatie
 • Sociaal leren en sociale verantwoordelijkheid nemen zullen steeds meer mensen aan elkaar binden
 • En generatie Y zal ons leiden in de deze ontwikkelingen (zie hiervoor ook mijn installatierede eind november 2010).

Op basis van de analyses uit deze ontwikkelingen en de maatregelen die de onderzochte bedrijven hebben genomen zijn twintig voorspellingen gedaan die de komende tien jaar een groot effect hebben op onze manier van werken.

 1. Je wordt gevraagd op basis van je sociale reputatie en de wijze waarop je sociaal kapitaal slim benut
 2. Je mobiele apparaten worden je kantoor, je klaslokaal en je concierge
 3. Het globale tekort aan talenten neemt enorm toe
 4. Recruiteren via sociale netwerksites wordt steeds meer de standaard
 5. Virtuele communities en werkgemeenschappen verlangen van bedrijven om zichzelf opnieuw uit te vinden
 6. Bedrijven zullen steeds meer flexibele teams aan zich binden in plaats van individuen
 7. CEO’s krijgen activiteiten als blogging en zichtbare aanwezigheid in social netwerken in hun jobprofiel
 8. Bedrijven gebruiken video, serious gaming, simulaties en augmented reality als belangrijk leverkanaal
 9. De mindset over communities en netwerken is absoluut noodzakelijk
 10. De HR visie zal verschuiven van outsourcing naar crowdsourcing
 11. Sociale netwerken binnen bedrijven zullen opbloeien en groeien en zorgen voor noodzakelijke binding
 12. De leiders zullen gekozen worden in plaats van benoemd
 13. Levenslang leren wordt een business vereiste
 14. Work-life flexibiliteit zal work-life balance vervangen; werken wordt gedreven door vrijheid
 15. Bedrijven zullen hun sociale verantwoordelijkheid openbaren en daarmee medewerkers aantrekken
 16. Diversiteit wordt bedrijfsverantwoordelijkheid in plaats van HRM actie
 17. Marketing, sociale communicatie en leren zullen samensmelten
 18. Bedrijven hebben een App strategie om hun medewerkers beter te ondersteunen in het managen van hun werk en leven
 19. Het toepassen van social media wordt vereist voor alle medewerkers en netwerkpartners
 20. Het slim en flexibel contracteren van werk wordt het pad naar het verkrijgen van permanente dienstverbanden.

Ik vind deze voorspellingen prikkelend en ze geven in ieder geval een beeld over wat er moet gebeuren de komende jaren. In de ontwikkeling van de leiderschapsmaster aan Hanzehogeschool en mijn veranderopdrachten bij klanten zullen wij in ieder geval hieraan werken. Met deze twintig voorspellingen wil met jou ik in gesprek over toepassing, de veranderopgave en de praktijkervaringen. Regisserend leiderschap is here to stay!