Power to the people; energie delen met social sourcing

Een paar weken geleden alweer zagen we de prachtige uitzending van Tegenlicht over de initiatieven van burgers om samen energie te delen, op te wekken en de krachten te bundelen. Zie hier de link naar uitzending op tegenlicht en hieronder de video: Tegenlicht Power to the People


Voor mij het meest opvallend in de Tegenlicht uitzending was het Grunneger Power initiatief van onder andere mijn collega van Universiteit Groningen faculteit Sociologie Prof. Frans Stokman: link naar Grunneger Power site
Wat ik hier echt knap aan vind is dat Grunneger Power in twee jaar van 300 naar 3000 participanten is gegroeid. De passie voor samenwerken en de noodzaak om samen slimmere energiesystemen te ontwikkelen zorgen dat dit werkt. Een mooi en praktisch voorbeeld dat het kan en nog dichtbij is ook.

Een ander mooi voorbeeld is het Futures Fit onderzoek dat Prof. Wim de Ridder uitvoert vanuit de vraagstelling: “Stel dat jij met je buurt samen energie zou opwekken, delen of het zou overwegen, hoe zou je dat dan doen?”

Aan dit onderzoek kan je nog tot 6 november deelnemen via de volgende link: Link Futures Fit onderzoek. Begin november worden de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in het Financieele Dagblad en op Business NieuwsRadio (BNR). Ik ben erg benieuwd.

Wim de Ridder heeft zowieso mooie prikkelende publicaties over co-creatie en power to the people. Je kan zijn boek ‘de wereld breekt open’ lezen en downloaden op: Link pdf de wereld breekt open

Kortom, er zijn in Nederland aan aantal bewegingen gaande waarmee ‘Power to the People’ zichtbaar wordt gemaakt. Voor zowel Frans Stokman als Wim de Ridder geldt dat zij leiderschap tonen en een belangrijke beweging in gang zetten. Als zij en wij hiermee doorzetten en de kritische massa van 18% bereiken, komen we op het ’tipping point’ en gaat social sourcing in duurzame samenwerking echt gebeuren.

Laten we zo doorgaan!

My speech about social sourcing at Sail kickoff

These are the sheets I have used during my 15 minutes speech at the kick-off of the Interreg @SAIL project http://www.nsrsail.eu/ where 17 innovative participants at five countries together develop and build a sustainable and zero emission based cargoship. I will support this project with research and together develop communities of practice.

Regisserend leiderschap: Je sociale netwerk zegt iets over jou

Ik word steeds meer gefascineerd van het boek Connected en de TED talk video van Harvard professor en medisch internist Nicholas Christakis over de achtergronden van sociale netwerken. Het is de feitelijke architectuur van de netwerkbanden rond ons die onze kijk op de wereld en onszelf bepalen. Onze ervaring met de wereld hangt af van deze feitelijke structuur van de netwerken waar we deel van uitmaken en van al wat beweegt door dit netwerk. Christakis heeft onderzocht dat de reden hiervoor is dat wij als mensen onszelf bijeenvoegen en een soort superorganisme vormen. Dat superorganisme is een verzameling van individuen dat gedragingen of verschijnselen toont of uitdrukt die bij ieder individu op zichzelf niet specifiek te zien zijn. Kortom, onze netwerken functioneren hetzelfde als die van bijenkorfen, vogelzwermen en dieren die in crisissituatie als collectief perfect kunnen overleven. Het mooie is dat onze sociale netwerken verbonden zijn met goedheid en onze wereld deze verbindingen hard nodig heeft om te overleven. Het aardige is, zoals ook Seth Godin en Brian Solis ons vertellen, dat je sociale netwerk dus heel veel over jou zegt. Kijk voor de aardigheid maar eens naar je LinkedIn netwerk. En de enorme mogelijkheden die je hebt om via jouw sociale netwerk in contact met andere interessante mensen in de wereld te komen zoals aangetoond in het Six Degrees onderzoek van van Duncan Watts.

Voor regisserende leiders is het begrijpen van de werking van sociale netwerken een belangrijke basisbagage. Steek 18 minuten van je tijd in het kijken naar deze film van Nicholas Christakis en er gaat een wereld voor je open…

TED talk Nicholas Christakis over sociale netwerken

 

Regisserend leiderschap en sociale netwerken; begin met de waarom vraag

Stel je weleens jezelf de vraag waarom je participeert in een sociaal netwerk?

Wat ik zowel uit onderzoek als in de praktijk zie is dat mensen deelnemen aan een sociaal netwerk zonder dat ze weten waarom ze dat doen en dat dan vaak ook nog zo zien omdat ze met sociaal media aan de slag zijn. Prima dat social media heeft geleid tot een lagere participatiedrempel in sociale netwerken. Het mooie onderzoek van http://www.edge.org/ waarin ze 151 denkers de volgende vraag hebben gesteld: ‘Hoe verandert internet je manier van denken?’ geeft daarover veel antwoorden. Van deze 151 denkers geven behoorlijk veel visionairs aan dat er in ons denken eigenlijk niet zoveel veranderd is. We doen qua denken eigenlijk in onze menselijke sociale omgevingen nog steeds dezelfde dingen als rond het kampvuur duizenden jaren geleden alleen is de manier waarop we met elkaar contact leggen door internet radicaal veranderd.

We zoeken aandacht, gelijkgestemden en krijgen in toenemende mate behoefte aan focus en het goed maken van keuzes. Hoe sociale netwerken in elkaar zitten, kan je zien op de eerdere posting die ik gedaan met de visie van Nicholas Christakis. Voeg daar dan nu ook de WAAROM vraag aan toe dan weet je (als je antwoord kunt geven) zelf ook wat jouw drijfveren zijn om anderen te inspireren. Omdat ik geloof in uitbesteden wil ik Simon Sinek introduceren als pleitbezorger voor deze waarom boodschap. Volg zijn video ‘how great leaders inspire action’ op TED.COM hieronder en er gaat weer een wereld voor je open, of niet. Probeer dan nu de waarom vraag voor jezelf te beantwoorden….

TED talk Simon Sinek; How great leaders inspire action

Twintig voorspellingen voor regisserend leiderschap 2020

Vele boeken komen er op de markt over sociale netwerken, leiderschap, sociale media en de 2.0 of 3.0 hypes. Wat mij opvalt bij het lezen van deze boeken is dat de visie van de auteurs vaak gebaseerd is op eigen inzichten of praktijkervaringen. Op zich niets mis mee, zolang het inspireert en aanzet tot actie en verandering is dat zeker effectief. Wat vaak ontbreekt is een goede onderbouwing en causale analyses en dan constateer ik dat in de brei van managementboeken men eigenlijk vooral aan het zenden is en te weinig op zoek gaat naar de waarom vraag en wat er dan moet gebeuren.

Gelukkig is er hoop. Afgelopen weekend las ik het boek ‘The Workplace 2020, how innovative companies attract, develop, and keep tomorrow’s employees today’ van Jeanne Meister en Karie Willyerd. Het boek is gebaseerd op een onderzoek bij 2500 professionals, 50 case studies en 100 persoonlijke interviews en gaat over de veranderingen van werk het komende decennium.

Waarom gaat ons werk veranderen? Een korte samenvatting geeft aan dat:

 • De generatieverschillen zorgen voor een verschuiving van de balans in het denken en handelen over werk en de demografie van het werk sterk zal veranderen
 • Onze economie meer en meer op kennis en kunde zal drijven
 • De globalisering zal leiden tot grote verschuiving van economische machten
 • De werkplek zal volledig digitaal worden en mobiele technologie zal leiden tot totaal andere manieren van werken
 • Er zullen andere culturen ontstaan van connectiviteit en participatie
 • Sociaal leren en sociale verantwoordelijkheid nemen zullen steeds meer mensen aan elkaar binden
 • En generatie Y zal ons leiden in de deze ontwikkelingen (zie hiervoor ook mijn installatierede eind november 2010).

Op basis van de analyses uit deze ontwikkelingen en de maatregelen die de onderzochte bedrijven hebben genomen zijn twintig voorspellingen gedaan die de komende tien jaar een groot effect hebben op onze manier van werken.

 1. Je wordt gevraagd op basis van je sociale reputatie en de wijze waarop je sociaal kapitaal slim benut
 2. Je mobiele apparaten worden je kantoor, je klaslokaal en je concierge
 3. Het globale tekort aan talenten neemt enorm toe
 4. Recruiteren via sociale netwerksites wordt steeds meer de standaard
 5. Virtuele communities en werkgemeenschappen verlangen van bedrijven om zichzelf opnieuw uit te vinden
 6. Bedrijven zullen steeds meer flexibele teams aan zich binden in plaats van individuen
 7. CEO’s krijgen activiteiten als blogging en zichtbare aanwezigheid in social netwerken in hun jobprofiel
 8. Bedrijven gebruiken video, serious gaming, simulaties en augmented reality als belangrijk leverkanaal
 9. De mindset over communities en netwerken is absoluut noodzakelijk
 10. De HR visie zal verschuiven van outsourcing naar crowdsourcing
 11. Sociale netwerken binnen bedrijven zullen opbloeien en groeien en zorgen voor noodzakelijke binding
 12. De leiders zullen gekozen worden in plaats van benoemd
 13. Levenslang leren wordt een business vereiste
 14. Work-life flexibiliteit zal work-life balance vervangen; werken wordt gedreven door vrijheid
 15. Bedrijven zullen hun sociale verantwoordelijkheid openbaren en daarmee medewerkers aantrekken
 16. Diversiteit wordt bedrijfsverantwoordelijkheid in plaats van HRM actie
 17. Marketing, sociale communicatie en leren zullen samensmelten
 18. Bedrijven hebben een App strategie om hun medewerkers beter te ondersteunen in het managen van hun werk en leven
 19. Het toepassen van social media wordt vereist voor alle medewerkers en netwerkpartners
 20. Het slim en flexibel contracteren van werk wordt het pad naar het verkrijgen van permanente dienstverbanden.

Ik vind deze voorspellingen prikkelend en ze geven in ieder geval een beeld over wat er moet gebeuren de komende jaren. In de ontwikkeling van de leiderschapsmaster aan Hanzehogeschool en mijn veranderopdrachten bij klanten zullen wij in ieder geval hieraan werken. Met deze twintig voorspellingen wil met jou ik in gesprek over toepassing, de veranderopgave en de praktijkervaringen. Regisserend leiderschap is here to stay!